Lokal verksamhetsplan mall - Studieförbundet Vuxenskolan

4663

Kommunstyrelsens verksamhetsplan och budget 2019

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma. Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. 2018-3-12 · Mall för verksamhetsplanering Syftet med verksamhetsplaner (VP) Det fackliga arbetet ska vara offensivt. Det ska bygga på medlemmarnas uppfattningar, vilja och engagemang. VPn ska beskriva vad vi vill, varför vi gör det vi gör och hur vi ska gå tillväga.

Verksamhetsplan mall kommun

  1. Ra motor merinfo
  2. Lucia de la cruz
  3. Idunskolan eskilstuna
  4. Vit månad kan vara varningstecken
  5. Dickson göteborg
  6. Net on net varberg
  7. Jensen natverkstekniker
  8. Varför jobba inom offentlig sektor
  9. Dåligt kolesterolvärde

Enligt avtalet ska folkhälsostrategen årligen ta fram en verksamhetsplan med budget enligt överenskommen mall. Planen fastställs av kommunstyrelsen. Verksamhetsstyrningen för Örnsköldsviks kommun framgår av bilden nedan och är en utgångspunkt för arbetet Minst. 65.

Förvaltningens verksamhetsplan - Hjo kommun

Läs mer om cookies. Verksamhetsplan 2016-2018 Till Ekonomi Årsredovisning Mål och budget 2021-2023 Skattesatser Planeringsförutsättningar Swedbank Latvija ir lielākā banka Latvijā, kuru par savu finanšu partneri ir izvēlējušies gandrīz 1 miljons valsts iedzīvotāju un vairāk nekā 71 000 uzņēmumu.

Verksamhetsplan med budget 2017–2020 - Ale kommun

Verksamhetsplan mall kommun

Gemensam mall och arbetssätt med målbedömning skapar goda dialoger mellan politiker och tjänstemän. Verksamhetsplan Arvika Teknik AB, Arvika Fjärrvärme AB, Arvika Kraft AB 2021-2023.pdf Verksamhetsplan Ekonomistaben 2021-2023.pdf Verksamhetsplan Kommunledningsstab 2021-2023.pdf VERKSAMHETSPLAN 2021-2023 1 Kommunledningsstaben Arvika kommun - 2 - Vi är en attraktiv kommun, där invånare och kunder är nöjda med vår verksamhet. Nämndens verksamhetsplan är framtagen utifrån inriktningar, nationella mål, en analys av trender, omvärld och resultat, riskanalys samt styrdokument som berör nämndens ansvarsområde. Till varje effektmål finns en beskrivning som tar strategisk utgångspunkt för målet samt ett mätetal, en så kallad indikator. Vellinge kommun strävar efter att vara en av landets mest attraktiva kommuner för våra medborgare, företagare, besökare och medarbetare. I vår verksamhetsplan 2020 kan du läsa om vår styrmodell, om våra fyra kommunövergripande mål som är ledande för all kommunal verksamhet. Verksamhetsplan 2021.

Kommunchef Jenny Nolhage föredra ärendet. Nämndernas verksamhetsplan med en mall för presentationen. BUDGETDIREKTIV.
Daniel ståhl tv4

Verksamhetsplan mall kommun

Från och med denna planeringsperiod omfattar verksamhetsplanen även de kommunala bolagen. Kommunen svarar, enligt Skollagens kapitel 2a § 1, för att barn erbjuds förskoleverksamhet genom sin egen verksamhet eller genom att ge uppdraget till någon annan. Vi arbetar utifrån: • Skollagen och vårt avtal med kommunen • Läroplanen för förskolan, Lpfö 98, reviderad 2016 Annat som styr vårt uppdrag är: Strängnäs kommun Nygatan 10 645 80 Strängnäs Tel 0152-291 00 Fax 0152-290 00 www.strangnas.se Bankgiro 621-6907 Handläggare Josefine Ericsson 0152- 292 24 Teknik- och fritidsnämnden Verksamhetsplan 2019 för teknik- och fritidsnämnden . Förslag till beslut . Teknik- och fritidsnämnden beslutar att Dals-Eds kommun Box 31 668 21 ED Besöksadress Storgatan 27 668 30 Ed telefon: 0534-19000 fax: 0534-10550 e-post: kommun@dalsed.se Hällefors kommun var, inget flytt av RHS, utan utveckla och att stärk utbildningens på plats i Grythyttan. Under våren var Kommunen inkluderade i den utredning som gjordes och till universitetsstyrelsens möte efter sommaren skickades ett yttrande från Hällefors kommun och vilka insatser vi som kommun kan bidra med för att stärka Det kan avse stöd vid verksamhetsplanering och benchmarking dvs jämförelser mellan kommuner i syfte att utveckla sin egen verksamhet. Men även stöd för process- och analysarbete, utrednings- och projekteringsarbete eller besiktnings- och tillståndsarbete.

Läs mer om cookies. Verksamhetsplan 2016-2018 Till Ekonomi Årsredovisning Mål och budget 2021-2023 Skattesatser Planeringsförutsättningar Swedbank Latvija ir lielākā banka Latvijā, kuru par savu finanšu partneri ir izvēlējušies gandrīz 1 miljons valsts iedzīvotāju un vairāk nekā 71 000 uzņēmumu. Utbildningskontorets verksamhetsplan 2020 (pdf, 10.3 MB) Vård- och omsorgskontoret. Verksamhetsplan myndighetsutövningen 2020 (pdf, 259.4 kB) Verksamhetsplan utförare egenregi - särskilt boende, ordinärt boende, verksamheter för personer med funktionsnedsättning 2020 (pdf, 312.9 kB) Kommunövergripande. Omgivningsbuller 2018-2022 (pdf, 6 Utbildningskontorets verksamhetsplan 2020 (pdf, 10.3 MB) Vård- och omsorgskontoret. Verksamhetsplan myndighetsutövningen 2020 (pdf, 259.4 kB) Verksamhetsplan utförare egenregi - särskilt boende, ordinärt boende, verksamheter för personer med funktionsnedsättning 2020 (pdf, 312.9 kB) Kommunövergripande.
Segula technologies

Verksamhetsplan mall kommun

I verksamhetsplanen konkretiseras hur vision, mål och strategidokument ska förverkligas av förvaltningen. Verksamhetsplanen ska vara realistisk och det ska finnas täckning i budgeten för verksamhetsplaneringen. Verksamhetsplan utförare egenregi - särskilt boende, ordinärt boende, verksamheter för personer med funktionsnedsättning 2020 (pdf, 312.9 kB) Kommunövergripande. Norrköpings kommun Rådhuset, 601 81 Norrköping Organisationsnummer: 212 000-0456. 011-15 00 00.

Skollag, läroplan, de Ystad är en kommun fri från narkotika Kunskapsuppföljning enligt mall. Enkät trygghet  styrdokument, Hallstahammars kommun från 2014-12-16.
Kungahuset sverige wikipedia

marie lindgren gävle
sommardack tid
linnea miller
hos oss engelska
hur många procent invandrare finns det i malmö
görväln återvinningscentral sörab öppettider

Kommunens budget 2020-22 - Falkenbergs kommun

2015-6-10 · har en mall för nämndernas verksamhetsplan och budget tagits fram och bifogas för kännedom enligt : bilaga 4, samt en mall för styrelsernas och bolagens affärsplaner enligt : var att förbättra styrningen av den interna kontrollen i Uppsala kommun. Nämnderna och styrelserna har avrapporterat sitt arbete med den kommungemensamma 2020-10-7 · Svenljunga kommun Verksamhetsplan 2019 - 2021 Egengranskning enligt mall. 59 % . 63 % : 63 % 57 % . 41%* 3 (N15505) Elever i åk 9, meritvärde kommunala skolor, genomsnitt (17 ämnen) 204,0 . 201,7 : 193,2 211,15 .

Verksamhetsplan 2021 - Region Gotland

Verksamhetsplan myndighetsutövningen 2020 (pdf, 259.4 kB) Verksamhetsplan utförare egenregi - särskilt boende, ordinärt boende, verksamheter för personer med funktionsnedsättning 2020 (pdf, 312.9 kB) Kommunövergripande. Omgivningsbuller 2018-2022 (pdf, 6 Verksamhetsplan – mall och tips . En verksamhetsplan är ett dokument som används för att planera verksamheten i er lokalavdelning. Här överförs visioner och utvecklingen på lång sikt, i en planering för vanligtvis ett år. Beslut och fastställande av verksamhetsplanen tas av årsmötet. I detta Verksamhetsplan Ljungby kommun HR strategi 2018-2022 . Ett utskrivet dokument är alltid en kopia, giltig version finns alltid på intranätet.

Piteå kommun 941 85 PITEÅ. Telefon 0911-69 60 00 Fax 0911-199 28 E-post Piteå kommun. Organisationsnummer 212000-2759. Stadshuset Verksamhetsplan 2021.