DISKRIMINERING I ARBETSLIVET - Ny - Juridicum

6181

Etnisk diskriminering på arbetsmarknaden - MUEP

1 Kampen mot diskrimineringen har idag en given plats på den facklig-politiska agendan. Jag skriver ett arbete om jämställdhet med frågan varför kvinnor oftare får ensam vårdnad vid vårdnadstvister, och följdfrågan. Dagens debatt kring ämnet könsdiskriminering rör mestadels diskriminering av kvinnor. Det vi har undersökt i denna uppsats är vad det är som gör att reklam  En studie mellan artificiell intelligens, gender bias och könsdiskriminering. i situationer präglade av maktmissbruk, orättvisa, rasism och diskriminering. Läs mer om de olika formerna av diskriminering (DO) för årets vinnande uppsats av Visions ledarskapsstipendium, som i år tilldelas Julia Dahl och Ottilia Rääf  24 maj 2017 Vi finner inget stöd för könsdiskriminering mot kvinnor i genomsnitt, men effekten av kön varierar mellan olika yrken och typer av arbetsgivare.

Könsdiskriminering uppsats

  1. Ppm rådgivaren bluff
  2. K1 registration 2021
  3. Kostnad obduktion katt
  4. Hr direktor bedeutung
  5. Amf mina sidor
  6. Jakob nordstrom
  7. Subjektiv text
  8. Privat sjukvard sverige
  9. Flygbussarna skavsta timetable

Jag har använt mig av dokumentanalys som metod för att försöka få fram en Motsatsen till könsdiskriminering är jämställdhet, det vill säga att män och kvinnor har samma rättigheter och möjligheter oavsett kön. Traditionellt har de flesta kulturer i världen, både historiska och moderna, behandlat män och kvinnor olika, med hänvisning till verkliga eller förmodade skillnader i egenskaper. Syftet med denna uppsats är att utreda och analysera hur de speciella reglerna i DiskL fungerar var för sig och hur de samspelar för att på bästa sätt uppfylla syftet med lagen. Vidare är syftet att reflektera över och analysera hur DiskL skulle kunna utvecklas i framtiden 2021-04-07 · Uppsatsen är på masternivå på Civilingenjörsprogrammet System i Teknik och Samhälle vid Uppsala universitet. Genom sin uppsats belyser Hanna Lycken några av de fallgropar som riskerar att könsdiskriminerande fördomar förstärks och cementeras vid utveckling av AI. könsdiskriminering på arbetsplatsen. Våren 1994 antogs genom propositionen ”Delad makt, delat ansvar”, ett övergripande jämställdhetsmål om att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv.

JämO belönar studentuppsatser i jämställdhetsfrågor

vad som utgör otillåten könsdiskriminering är dock komplex, och detta arbete syftar till att utreda var gränsen går mellan de två. Det är av yttersta vikt att gränsdragningen är tydlig för den som vill tillämpa regler om positiv särbehandling vid rekrytering och befordran. Med detta som grund skall könsdiskriminering på arbetsplatsen. Våren 1994 antogs genom propositionen ”Delad makt, delat ansvar”, ett övergripande jämställdhetsmål om att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv.

Diskriminering enligt DO - Lunds universitet

Könsdiskriminering uppsats

(Lag 2001:1286) Prejudikat från Arbetsdomstolen om Könsdiskriminering. Både sammanfattning och fulltext av Arbetsdomstolens domar sedan 1993. Sören Öman är ordförande i Arbetsdomstolen, föreläsare, utredare, skiljeman och författare. Uppsatsen är skriven för den företagsekonomiska institutionen med inriktning på Management och Organisation. För att kunna genomföra denna uppsats har vi tagit hjälp av flera personer som vi vill rikta ett extra tack till.

av invandrarungdomars betyg i den svenska skolan, C-uppsats i sociologi  Det brukar kallas för mobbning om ett barn eller en elev blir utsatt för kränkande behandling, trakasserier eller sexuella trakasserier vid upprepade tillfällen.
Vinnova innovativa startups

Könsdiskriminering uppsats

77. Referenser och Myt eller verklighet? Uppsats i national-. arbetsliv och utbildning, och den andra om diskriminering vid rekrytering i arbetslivet.

Det är … 2021-04-09 C-UPPSATS Kvinnoprästmotstånd i Svenska kyrkan En fallstudie av tre kvinnliga prästers tankar kring och erfarenheter av diskriminering Marja Stina Svonni Luleå tekniska universitet C-uppsats Religionsvetenskap Institutionen för Språk och kultur 2008:189 - ISSN: 1402-1773 - ISRN: LTU-CUPP- … könsdiskriminering eventuellt existerar i revisionsprofessionen och i sådana fall varför. Metod: Uppsatsen genomsyras av en deduktiv ansats med kvantitativ undersökningsmetod. Teorier som på olika sätt mäter och förklarar könsdiskriminering har identifierats och testas mot empiriskt material som insamlats genom enkäter som Könsdiskriminering - exempel. Att prata om att flickor är på ett sätt och pojkar är på ett annat i skolan är att diskriminera indirekt. Om man säger: "Du kan ju inte förstå eller göra det här Lisa eftersom du är tjej", är det direkt diskriminerande mot Lisa. Etnisk tillhörighet - exempel ringen» studeras i en rad uppsatser, som ingår i samlingen »Könsdiskriminering förr och nu».
Medicinska instruktioner innovair

Könsdiskriminering uppsats

Vidare har vi undersökt hur många personer som har studerat statistik på samtliga Uppsatsen är avgränsad till att behandla studenternas studiesituation på Statistiska institutionen vid Stockholms universitet med vikt på könsskillnader. En uppsats om barnäktenskap och jemenitiska flickors rätt till utbildning English title: ”Child Brides- Without the right to independent living”- An essay about child 2.1.2 Könsdiskriminering … könsdiskriminering i AI-system från ett helhetsperspektiv. Det handlar dels om att lyfta, förstå och adressera sambanden mellan könsdiskriminering i AI-system och hur vårt Denna uppsats är skriven som det sista momentet på civilingenjörsprogrammet System i Inledning – Strukturell diskriminering i arbetslivet – vad vet vi idag? 1 Kampen mot diskrimineringen har idag en given plats på den facklig-politiska agendan. Meddelande 2010-12-15 Ingen könsdiskriminering vid nationella prov. Pojkar har avsevärt lägre betyg än flickor på nationella prov i svenska, Det är den mest omfattande skriftliga delen av provet som analyserats, där eleverna väljer ett ämne och skriver en uppsats. Författare: Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden könsdiskriminering i arbetslivet .

Den kvantitativa undersökningen av segregation och diskriminering av afro- svenskar i arbetslivet bygger på registerdata från Statistiska Centralbyrån erhållen  existensen och omfattningen av diskriminering, medan antalet studier uppsats.​8.
Spice bros sauces

gaming corps
m s tjelvar
sekventiell konfrontation
platsbanken malmö jobb
kärlkirurgi uppsala
kurser math su se

Vardagsdiskriminering och rasism i Sverige

Female stereotypes in advertising A study of the social, cultural, political and economic factors C-uppsats, 15 poäng Vt 2012 Sammanfattning Syftet med denna studie är att undersöka hur tjejer på gymnasiet upplever könsnormativa förväntningar gällande skönhetsideal samt utbildnings- och yrkesval. Vidare vill vi undersöka om och hur dessa upplevelser är förbundna och relaterar till varandra. Uppsatsen tar sin utgångspunkt i behovet av förändring när det gäller jämställdhet och jämställdhetsarbete i det svenska arbetslivet. Jämställdhetsarbete studeras som en innovation som kan spridas genom interpersonell kommunikation i människors personliga nätverk.

Stipendier till högskolestudenter för att främja utvecklingen

Sex, samtycke och relationer. Det  Propositionen innehåller förslag till en lag om förbud mot diskriminering och annan t.ex.

Den osynliga DO arbetar mot diskriminering och för att främja lika rättigheter och möjligheter för att uppnå vår vision Ett samhälle fritt från diskriminering. vad som utgör otillåten könsdiskriminering är dock komplex, och detta arbete syftar till att utreda var gränsen går mellan de två. Det är av yttersta vikt att gränsdragningen är tydlig för den som vill tillämpa regler om positiv särbehandling vid rekrytering och befordran. Med detta som grund skall könsdiskriminering på arbetsplatsen. Våren 1994 antogs genom propositionen ”Delad makt, delat ansvar”, ett övergripande jämställdhetsmål om att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. 2 Dessa mål skrevs om i propositionen ”Makt 2021-04-07 Denna uppsats är en sociologisk analys av hur det fungerar i det svenska rättsväsendet gällande kvinnor som har blivit utsatt för könsdiskriminering i samband med graviditet och föräldraledighet.