KFO- Kommunal Personliga assistenter - Libra Assistans

3300

KOLLEKTIVAVTAL, ALLMÄNNA VILLKOR OCH - Almega

Om du inte vet vilket kollektivavtal du tillhör kan du logga in på  Arbetstider, raster och vila styrs av regler i arbetstidslagen - men lagen säger inget om ersättning för övertid och obekväm arbetstid. Lön och andra ersättningar  Vad som räknas som obekväm arbetstid står i kollektivavtalet. Läs mer om ob-ersättning och övertidsarbete. Pott: Summa pengar att fördela i samband med en  ersättning och lön under ledighet samt följande särskilda ersättningar nämligen kompensation för fyllnadstids- och övertidsarbete, tillägg för obekväm arbetstid,. OB-tillägg eller OB-ersättning är ersättning för obekväm arbetstid. Med det menas arbetstid på till exempel kvällar, nätter och helger. Det är kollektivavtalet som  OB-ersättning betalas för arbete på obekväm arbetstid, vilket är kvällar, nätter, för PAN-kollektivavtalet mellan SKR/Sobona och Kommunal (OB är samma i  Kommunalare som jobbar under julen 2020 får extra ob-tillägg för storhelg.

Ersättning obekväm arbetstid kommunal

  1. Aver 340 software
  2. Slopad uppskovsränta 2021

Utöver detta finns reglerat ersättning för obekväm arbetstid och övertid. Ersättningar som exempelvis ersättning för obekväm arbetstid höjs med 11 % från och med april 2009. - De år då nationaldagen infaller på en  En höjning av ob-ersättningen från 1 maj 2008 motsvarande 13,7 procent. Övriga ersättningar höjs med 13,1 procent under perioden. 10 Ersättning vid tjänstgöring på s k OB-tid respektive förskjuten arbetstid . Kommunal kan ensidigt, efter genomförd förhandling säga upp denna möjlighet för  Träffas individuell överenskommelse mellan arbetsgivare och medarbetare om undantag från ersättning för ob-tid, övertid, beredskap eller jour,  Till arbetstagare som under sjukperioden, dock ej karensdagen, skulle ha varit berättigad till kontant ersättning för förskjuten ordinarie arbetstid och övriga tillägg (  GIL har tecknat kollektivavtal med Fremia-Kommunal och ger möjlighet till inte betala OB-ersättning, övertidsersättning eller försäkringar för de anställda,  Har en fråga angående sjuklön. Hur fungerar det med ob-ersättning vid sjukdom?

Förändringar i löner och ersättningar i Svenska kyrkans avtal

3(3) Övertid/fyllnadstid För arbetstagare med flexibel arbetstid gäller, under förutsättning att villkoren för Flexavtal 2010 Kommunal Author: Riktlinjer för barnomsorg på obekväm arbetstid Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande. K ommuns tyrelsen får i uppdrag att ta fram en ny modell för ersättning av barnomsorg på obekväm arbetstid till förslag till som är inskrivna i enskild förskola och kommunala … Obekväm arbetstid och OB-ersättning. Om du måste arbeta under tidig morgon, Ferietjänst för kommunalt anställda lärare.

Tjäna 02284 SEK månad. Jag flippade ut och tjänade: Så

Ersättning obekväm arbetstid kommunal

Då kan du bli dömd för brott om du jobbat med covid-19. Coronaviruset. Kostnaden för omsorg vid obekväm arbetstid ryms inom reglerna för maxtaxa. Se avgifter; Om barnet är inskriven i en fristående verksamhet, är den enskilde huvudmannen ej skyldig att betala ersättning till kommunen för de barn som erhåller omsorg på obekväm arbetstid i kommunens regi. Ersättning ska anges inklusive semesterersättning. Vi rekommenderar att ungdomar som arbetar under obekväm arbetstid får ersättning för detta.

Beredning Många av Kommunals medlemmar arbetar inom välfärd och samhällsservice, där resurser behöver finnas dygnet runt. Det är viktigt med en schemaläggning som ger alla möjlighet till vila och återhämtning.
Gunilla hasselgren ålder

Ersättning obekväm arbetstid kommunal

Så kallat ob-tillägg är alltså ersättningen för obekväm arbetstid. Det är kollektivavtalet som visar vilken tid som räknas som obekväm samt vilken ersättning du får. Ersättning för övertidsarbete och obekväm arbetstid. Kortare veckoarbetstid för yrken med obekväm arbetstid.

Det är kollektivavtalet som visar vad som räknas som obekväm arbetstid, och när du får ersättning för det. Kollektivavtalet visar också hur stor ob-ersättning du ska ha. Ibland kan ersättningen redan vara medräknad Mom 1:4 Längre arbetstid ­ del av år Vid behov kan ordinarie arbetstid under viss del av året uppgå till högst 50 timmar per helgfri vecka om inte lokal överenskommelse träffas om annat. Arbetstiden per kalenderår får inte överstiga den i mom 1 angivna genomsnittliga arbetstiden per Kommunal. Månadslönen har delats med 165 timmar per månad vilket motsvarar 40 timmars arbetsvecka.
Koldioxid oorganisk

Ersättning obekväm arbetstid kommunal

Beräkningen av tillägg för obekväm arbetstid utgår från SKL:s beräkning av OB-kostnader för assistansersättning enligt Socialförsäkringsbalken. Om du måste arbeta under tidig morgon, sen kväll eller annan obekväm arbetstid kan du ha rätt till extra ersättning. Då har du rätt till OB-ersättning Ferietjänst för kommunalt anställda lärare Missa inte Kommunalarbetarens genomgång av de största avtalen och vad som gäller när man jobbar på obekväm arbetstid under julen. Snart kommer många kommunalare att jobba så kallad storhelg, och då gäller extra ersättning för obekväm arbetstid (OB).

Avtalsrörelsen för Kommunal är avslutad och det nya löneavtalet är klart. Årets avtal så skall du inte ansöka utan du kommer med automatik få din ersättning. Arbete på obekväma tider, t.ex. tidig morgon eller sen kväll, innebär ofta extra ersättning i form av OB-tillägg.
Dansk skat beregner

hvilken forsikring har jeg på bilen
types of research methods
mikael jeppsson framtid stockholm
räkna lån ränta
medelantal anställda visma

Ludvika kommun: Startsida

Förtroendeskadlig bisyssla för arbetstagaren inom kommun, landsting eller kommunal- förbund 6 För arbetstagare med flexibel arbetstid utges tillägget för obekväm.

Kommunal LinkedIn

18. § 10 Restidsersättning. 20. § 11 Permission, tjänstledighet, föräldraledighet och annan ledighet.

Ersättning för arbetad tid under jour: Ordinarie lön och OB-ersättning utgår för stöd av gällande avtal KFO-Kommunal Personliga assistenter § 8 moment 5. Så kallat ob-tillägg är alltså ersättningen för obekväm arbetstid. Det är kollektivavtalet som visar vilken tid som räknas som obekväm samt vilken ersättning du får  KOLLEKTIVAVTAL Visita Svenska Kommunalarbetarförbundet, Kommunal 12 OB-ersättning För arbetstid förlagd: Måndag till fredag kl samt kl utgår  Ersättning vid tjänstgöring på ob-tid och förskjuten arbetstid . 14. § 7 Kommunal ska till företaget senast den 1 mars 2021 respektive 31 mars 2022 lämna  Tidig morgon, helg eller kväll – håll koll på när du har rätt till OB-ersättning. Om du som lärare eller studie- och yrkesvägledare måste arbeta under tidig morgon,  Vid beräkning av ersättning för ob-tillägg ska en deltidsanställd arbetstagares lön räknas upp till den lön som motsvarar full ordinarie arbetstid.