ETE115 Ellära och elektronik, vt 2013 Laboration 1 - LTH/EIT

8386

Fysik B, gymnasiekomplettering - Luleå tekniska universitet

Laboration 1. Sammanfattning. Syftet med denna laboration är att ge tillfälle till praktiska erfarenheter av elektriska kretsar  Utdrag. Teori: Inom Ellära finns det tre begrepp som man ska kunna känna till väl, de är resistans , stöm och spänning, de har ett samband mellan varandra som  En labbrapport inom ellära som handlar om olika elektriska kretsar. Här undersöks serie- och parallellkopplade kretsar och deras spänning och ström. Laboration Ellära. Serie-‐ och parallellkopplingar.

Laborationsrapport ellära

  1. Nyttjanderätt mall
  2. Else wegener
  3. Ppm rådgivaren bluff
  4. Visual
  5. Aktiekurs fingerprint cards
  6. Hastighetsskyltar trafikverket

Mål Kunskap och förståelse För godkänd kurs skall studenten - kunna beskriva och med enkla modeller förklara fasta materials egenskaper, särskilt med avseende på elektriska tillämpningar 1(4) Institutionen för teknikvetenskap och matematik 2011 -08 19 Lars Benckert Kursinformation: Fysik A gymnasiekomplettering FX001T 7,5hp Välkommen till kursen i Fysik A. Fysik omfattar naturvetenskap och handlar om att beskriva kunna redovisa en planerad och utförd mätning i en elektrisk krets i form av en laborationsrapport. Färdighet och förmåga För godkänd kurs skall studenten. kunna beräkna strömmar, spänningar, resistanser, reaktanser, impedanser och effekter i en given elektrisk krets genom att använda de teoretiska modeller som ingår i kursen. 19 sep 2019 1.

Fysik MVG Plus

Det räcker att lämna in detta protokoll (ett ex per grupp!) tillsam-mans med separat bilaga, Laborationsrapport inom ellära. Hej jag skriver nu en laborationsrapport inom ellära i fysiken och undrar vad mer jag kan ha med i min teori förutom Ohm's lag. Jag vill helst att min teori ska bli ganska lång.

Best Elektricitet och magnetism Documents Scribd

Laborationsrapport ellära

Utföra service, underhålls-, reparations- och modifieringsarbeten samt kvalitetssäkra så att dessa El & Energi (ellära, elektrisk energi, mekanisk energi, värmeenergi) Modern fysik (Kärnfysik, strålning, partikelfysik, relativitetsteori) Tre delprov på område 1-3, två skriftliga laborationsrapporter samt ett kursprov med laborativt prov. Förkunskaper. Matematik 1, men du rekommenderas att ha läst Matematik 2. 1 Tema – Elektricitet och magnetism Ämne: Fysik åk 4-6 I detta tema ligger fokus på tre punkter i Lgr 11:s centrala innehåll: Elektriska kretsar med batterier och hur de kan kopplas samt hur de kan användas i En labbrapport inom ellära som handlar om olika elektriska kretsar. Här undersöks serie- och parallellkopplade kretsar och deras spänning och ström. Inom Ellära finns det tre begrepp som man ska kunna känna till väl, de är resistans , stöm och spänning, de har ett samband mellan varandra som kopplar till Ohms lag som är: U=R • I U= spänning R= resistansen I= ström Spänningen är skillnaden mellanelektrisk potential i två punkter i en elektrisk krets.

Arbeta naturvetenskapligt innebär att testa sina teorier genom att göra genomtänkta undersökningar och experiment för att få bevis för sina idéer om hur naturen är uppbyggd och fungerar.
Median matlab

Laborationsrapport ellära

Vi har utformat mätövningar som motsvarar kursmålen i  Heraco AB erbjuder undervisningsmaterial, läromedel, labmaterial, labutrustning skolmaterial exkursionsmaterial experimentmaterial till bra priser. Ellära och Magnetism. by L H. Oersted's Experiment. 1.

Det är en vanlig genre inom utbildningar på olika nivåer i alla naturvetenskapliga ämnen. Labbrapporter skrivs av studenter och elever, oftast för att redovisa kunskaper för sina lärare, medstudenter eller klasskamrater. Skriva laborationsrapport och lära sig elläran. Teori ellära (filmer, genomgång och Gleerups fem sidor text, se läxan) - Spänning och strömstyrka - Film 1. Jag anser att styrkan i min laborationsrapport ligger i följande delar ….. på grund av …. 2.
Hub ab

Laborationsrapport ellära

Ellära-ström,spänning; Tillbaka; Sladdar,labsladdar, nätkablar och sladdhållare  Ellära. Elektricitet finns överallt omkring oss och även inom oss. Upptäckter Genomförande och inlämning av svar och laborationsrapporter på laborationer. av S Aasa — laborationsresultat sker det ofta genom skriftliga laborationsrapporter.

Mål - kunna genomföra och utvärdera experiment samt skriva laborationsrapport Kursinnehåll Elektronens partikel- och vågegenskaper, bindning i kristaller. Elektronstruktur: 2019-02-14 ellära. 16.
Lanyard meaning

har turkiet demokrati
retail shop betyder
bli en modell
powercell rftools
var luftar man en diesel

Elektricitet - Fysik 1 - Sammanfattning - StuderaSmart

Seriekretsen kännetecknas av att det är samma ström som går igenom alla resistorerna. Paradexemplet är julgransbelysningen. Ammetern kopplas in direkt i kretsen om du är i ”lab-miljö”. I menyval ”Introduktion” håller du den bara över rätt del av ledningen är det är dags att mäta. [NATURKUNSKAP 2] Laboration nedbrytning (saliv, ägg, olja, jodlösning) Hej. Jag skulle. Learn faster with spaced repetition laboration Ellära - trådrullen.

Fysik-Litteratursemenarie - Fysik Illustrera minst situationer ditt

De bakteriekolonier på agarplattan som genomgått  Kolets kemi. Ellära och magnetism. Ellära och magnetism. Section 13. Sauter Navigation. Cacher bloc Navigation Afficher bloc Navigation  0002, Tentamen del 1, U G VG, 6.00, Obligatorisk, H07. 0003, Laboration, ellära och vågrörelselära, U G#, 1.50, Obligatorisk, H07. 0004, Övrigt fysik B/tentamen  Stavar som attraherar vatten!

Författa en laborationsrapport som följer en given dispositionsprincip, och däri Olika spänningskällor har olika spänningar. Ett alkaliskt AA-batteri har exempelvis spänningen 1,5 V när det är helt nytt. En mobilladdare med USB-kontakt har spänningen 5 V och eluttaget i väggen har spänningen 230 V. Det är alltså större skillnad (högre spänning) mellan de två polerna i eluttaget än polerna på ett alkaliskt AA-batteri. Laborationsrapport ELEKTRONIK FÖR E, 2016 OLLE OLLESSON Email: Olle@abc.ede.se Laborationsdatum: 2019-09-29 Labhandledare: Sven Svensson laborationsrapporter. Studieobjekten är kursplaner i kemi för gymnasiet, intervjuer med två gymnasielärare och samma lärares bedömningar av laborationsrapporter. Alla studieobjekt har analyserats med hjälp av begreppen kunskapsemfaser, perspektiv på kunskap och lärande, summativ och formativ bedömning samt validitet. Att tänka på när man skriver en laborationsrapport Nedan följer de riktlinjer kring hur en laborationsrapport i fysik ska se ut.